"> ");
100%

Εγκατάσταση & Εκκίνηση της Python

Lesson Progress

Εγκατάσταση & Εκκίνηση της Python

[s3mm type=”video” s3bucket=”coyotelearner” s3region=”eu-central-1″ files=”PythonGR/lesson1b.mp4″ splash=”http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/08/python-gas.jpg” /]