"> ");
100%

Εισαγωγική Άσκηση μια λύση

Lesson Progress

Εισαγωγική Άσκηση μια λύση

 

Άσκηση

Μια λύση

 

Ψάξαμε στην Αγγλική γλώσσα με διάφορες μηχανές αναζήτησης και με διαφορετικές λέξεις κλειδιά.

Μια λύση:

wikipaideia