"> ");
100%

Μεταβλητές

Lesson Progress

Μεταβλητές 

 

 

Περισσότερα για τις μεταβλητές και τις καλές πρακτικές για την συγγραφή προγραμμάτων από το επίσημο βιβλίο της ECDL για την ενότητα Computing: