Αποσυνδεδεμένα Σενάρια Προγραμματισμού

[pdfviewer width=”100%” height=”1600px” beta=”true/false”]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2020/12/UnpluggedWorksheets_General_in_GR_compressed.pdf[/pdfviewer]