Γίνε αστέρι στα Μαθηματικά

Τεστ 1
Προτείνεται για μαθητές της Γ’ δημοτικού. Μπορούν να εξασκηθούν μαθητές τόσο της Β’ Δημοτικού όσο και της Δ’ Δημοτικού.


Εικόνα 1:


Τεστ 2
Προτείνεται για μαθητές της Δ’ δημοτικού. Μπορούν να εξασκηθούν μαθητές τόσο της Γ’ Δημοτικού όσο και της Ε’ Δημοτικού.


Τεστ 3
Προτείνεται για μαθητές της Γ’ δημοτικού. Μπορούν να εξασκηθούν μαθητές τόσο της Β’ Δημοτικού όσο και της Δ’ Δημοτικού.

Εικόνα Α

Εικόνα Β


Τεστ 4
Προτείνεται για μαθητές της Γ’ δημοτικού. Μπορούν να εξασκηθούν μαθητές τόσο της Β’ Δημοτικού όσο και της Δ’ Δημοτικού.