Δημιουργώ Παιχνίδια Προγραμματίζοντας (Scratch 3)

Δημιουργώ Παιχνίδια Προγραμματίζοντας (Scratch)

Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών που συνοδεύεται από μοντέρνα εργαλεία για να διδάξετε τις βασικές αρχές του προγραμματισμού σε παιδιά από 10 ετών (κατάλληλες ηλικίες 10-15 ετών).

Παρουσίαση για Εκπαιδευτές – Προσομοίωση Εκπαίδευσης

Τύπος εκπαίδευσης: Εξ’ αποστάσεως σύγχρονη

 Πέμπτη 14/05/2020

ώρα 7.00 μ.μ

Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε:

Start meeting

Meeting Information
Meeting number:
233 532 699
Password:
Sjz5v32ghth
Host key:
879913

Προσοχή! Δεν θα γίνει εγγραφή βίντεο της παρουσίασης.

Οδηγίες: Στην σελίδα που θα εμφανιστεί μπροστά σας, συμπληρώστε το όνομα σας. Το πεδίο email μπορείτε να το αφήσετε κενό. Με το που θα συνδεθείτε, θα δείτε μπροστά σας εικονίδια μικροφώνου και κάμερας. Για να μην επηρεαστεί η ποιότητα της συνδεσης καλό είναι να έχετε την κάμερα σας κλειστή.

Περιγραφή:

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Δημιουργώ Παιχνίδια Προγραμματίζοντας (Robotics Edition)» χρησιμοποιεί μια σπειροειδή προσέγγιση της μάθησης καθώς αρχικά συστήνει σπουδαίες προγραμματιστικές έννοιες, στην συνέχεια τις επαναλαμβάνει μέσα από την χρήση τους με την δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τον προγραμματισμό ρομπότ έως ότου ο μαθητής χρησιμοποιεί αυτές τις έννοιες φυσικά μέσα από σενάρια κώδικα που ο ίδιος θα γράφει.

Σημειώστε πως οι ηλεκτρονικές πηγές που θα βρείτε στο μάθημα αυτό είναι συμβατές με τις 2 τελευταίες εκδόσεις της εφαρμογής του MIT Scratch (3.0 και 2.4).

Σκοπός του μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν κατακτήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού υπολογιστών, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν απλά ηλεκτρονικά παιχνίδια με την εφαρμογή Scratch και θα έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με αυτούς τους τρόπους θα έχουν καλλιεργήσει σε υψηλό βαθμό την υπολογιστική τους σκέψη – δεξιότητα η οποία θεωρείται θεμελιώδης σήμερα.

Σε αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα θα βρείτε εκπαιδευτικές πηγές για το λογισμικό M.I.T Scrach 3.0 & 2.4, το εκπαιδευτικό ρομπότ Edison, και το εκπαιδευτικό του λογισμικό EdScratch καθώς και το micro:bit.