ΠΕΚΑΠ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

[pdfviewer width="100%" height="2000px" beta="true/false"]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2019/10/Coyotelearner-PEKAP_compressed.pdf[/pdfviewer]