Προγραμματίζοντας το ρομπότ μου! SE Οδηγός Εκπαιδευτή

Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών

[pdfviewer width=”100%” height=”2400px” beta=”true/false”]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2020/10/my_robot_curriculum_gr_compressed.pdf[/pdfviewer]

Οδηγός εκπαιδευτή

Σημείωση.

Για τα Projects και τις δοκιμασίες, ο εκπαιδευτής μπορεί να βρει βοηθητικό υλικό εντός των ενοτήτων.