Προγραμματίζοντας το Ρομπότ μου!SE Πρόγραμμα σπουδών

[pdfviewer width="100%" height="2400px" beta="true/false"]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/08/Programming-My-Robot-Curriculum-1.pdf[/pdfviewer]