Τι είναι εκπαίδευση S.T.E.M

Τι είναι S.T.E.M

Το S.T.E.M είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των μαθητών σε τέσσερις συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίοι είναι η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά, σε μια διεπιστημονική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Αντί να διδαχτούν οι τέσσερις κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά θέματα, το S.T.E.M τους ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές.

Σκοπός της εκπαίδευσης S.T.E.M είναι η διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων όπως μπορούν να χρειαστούν σε πραγματικές συνθήκες στην αγορά εργασίας στον πραγματικό κόσμο. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με την συνδυαστική χρήση των επιστημών όλου του εύρους των εκπαιδευτικών πεδίων και ιδιαίτερα αυτών που εκφράζονται από την εκπαίδευση S.T.E.M.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες σήμερα έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά από παλαιότερα. Στην σημερινή εποχή δεν υπάρχει η ανάγκη της απομνημόνευσης αόριστων γνώσεων καθώς η πρόσβαση στην πληροφορία είναι σχετικά εύκολη. Σημαντική είναι η ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών, η κριτική σκέψη, η έρευνα, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Η εκπαίδευση S.T.E.M έχει αυτούς ακριβώς τους εκπαιδευτικούς στόχους.

Πώς παρέχουμε Εκπαίδευση S.T.E.M

Η εκπαίδευση STEM μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διδασκαλία αμέτρητων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Σημαντικό όμως είναι να αναφερθεί πως σύμφωνα με την Microsoft, η επιστήμη των υπολογιστών (πληροφορική) είναι ένα μείγμα και των 4 κατηγοριών STEM επειδή περιλαμβάνει και επιστήμη και τεχνολογία και μηχανική και μαθηματικά. Το κύριο συστατικό της επιστήμης των υπολογιστών είναι ο προγραμματισμός (coding). Με την πληροφορική και τον προγραμματισμό Η/Υ μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τεχνολογία και αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες στον κόσμο σήμερα.

Επίσης, τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής συνδυάζουν όλα τα πεδία S.T.E.M, όσο καμία άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και οι δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι τόσο δημοφιλής σήμερα.

Η εκπαίδευση S.T.E.M στον πλανήτη

Στατιστική και έρευνες
  • Στις ΗΠΑ, μεταξύ 2017 και του 2027 οι δουλείες με επίκεντρο το S.T.E.M θα αυξηθούν περισσότερο από 13%
  • Η αμοιβή των εργαζομένων με αντικείμενο S.T.E.M στις ΗΠΑ ανά ώρα είναι ακόμα και διπλάσια από τον μέσο όρο της αμοιβής των υπόλοιπων εργασιών.
  • Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει ιδιαίτερα στην εκπαίδευση S.T.E.M (πάνω από 1 δισεκατομμύρια δολάρια) από το 2011 έως το 2015. Πρωτοστάτης της ενημέρωσης για την αναγκαιότητα της εισαγωγής της εκπαίδευσης STEM στο εκπαιδευτικό σύστημα ήταν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Obama.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε μνημόνιο για την επέκταση της πρόσβασης υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών πηγών S.T.E.M από τους νέους. Το μνημόνιο προβλέπει τις επιχορηγήσεις 200 εκ δολαρίων ανά έτος σε σχετικές προσπάθειες.
  • H E.E έχει κάνει και αυτή ισχυρές κινήσεις για την ενημέρωση σχετικά με την Εκπαίδευση S.T.E.M, μεταξύ άλλων ιδρύοντας τον οργανισμό S.T.E.M Alliance που είναι επιφορτισμένος με αυτόν ακριβώς τον ρόλο.
  • Στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2012 έχουν ξεκινήσει τα code clubs, απευθυνόμενα σε παιδιά 9-13 ετών με έμφαση στον προγραμματισμό Η/Υ. Το 2015 πάνω από 45.000 παιδιά και 3800 σχολεία συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα – τα οποία εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ακμαία.
  • Επίσης, η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την σημαντικότητα της εκπαίδευσης S.T.E.M από μικρή ηλικία και για αυτό υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, κυβερνητικές ή ιδιωτικές προς αυτήν την κατεύθυνση (π.χ STEM learning, WISE campaign και πολλά ακόμη).
  • Στην Αφρικανική ήπειρο, πολλές αφρικανικές χώρες επενδύουν στην εκπαίδευση S.T.E.M. H Αφρικανική Ένωση (AU) ενθαρρύνει τα μέλη τους να ξοδεύουν το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού του σε δραστηριότητες STEM.
  • Στην Ασιατική Ήπειρο χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα έχουν θέσει ως προτεραιότητα την εκπαίδευση S.T.E.M. Παράδειγμα αποτελεί η χώρα τον Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καθώς έχει αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών της από το σχολικό έτος 2018-2019 εντάσσοντας μαθήματα προσανατολισμένα στο S.T.E.M (Python)
  • Στην Αυστραλία, έχουν εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευση 2016-2026 με έμφαση την είσοδο του STEM στα σχολεία επενδύοντας αρκετές πηγές και πόρους προς αυτήν την κατεύθυνση.