Τι καταλαβαίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τελικά;


[pdfviewer width=”100%” height=”500px” beta=”true/false”]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2020/12/Computer_Science-CS-unplugged-2010-14.pdf[/pdfviewer]