Υπολογιστική Σκέψη – Παιχνίδια

Πρόβλημα 1

Βοήθησε τον βαρκάρη να περάσει στην άλλη όχθη του ποταμού το λύκο, το πρόβατο και το λάχανο. Η βάρκα χωρεί μόνο ένα από τα 3 κάθε φορά. Προσοχή: όταν δεν είναι κοντά ο βαρκάρης ο λύκος τρώει το πρόβατο και το πρόβατο τρώει το λάχανο.


Πρόβλημα 2

Γεμίστε το πλέγμα με κόκκινα ή μπλε τετράγωνα.
Πρέπει όμως να ακολουθήσετε τους παρακάτω 3 κανόνες:

1. 3 κόκκινα ή 3 μπλε τετράγωνα δεν επιτρέπονται συνεχόμενα κάθετα ή οριζόντια.
2. Μια γραμμή και μια στήλη, στο τέλος του παιχνιδιού, πρέπει να έχει ίδιο αριθμό κόκκινων και μπλε τετραγώνων.
3. Δεν επιτρέπεται 2 στήλες ή 2 γραμμές να είνα ακριβώς ίδιες!

Πρόβλημα 3

Αναποδογυρίστε τα σχήματα για να πετύχετε το ζητούμενο..