Ασκήσεις Εισαγωγή στην Python και Μεταβλητές

Use the letters below to guess the word.

Your Browser does NOT support HTML5 Canvas tag.

Ασκήσεις

Χρησιμοποιήστε είτε ένα παράθυρο IDLE είτε ένα από τα πάραθυρα python λίγο πιο κάτω.

Άσκηση 1

Τρέξτε τον παρακάτω κώδικα πατώντας το τρίγωνο κουμπί. Μελετήστε μια προς μια τις εντολές print και προσπαθήστε να καταλάβετε πως δουλεύουν.

Άσκηση 2

Έχουμε την πρόταση: Python is incredible. I love it!. Αποθηκεύστε κάθε λέξη σε μια ξεχωριστή μεταβλητή και στη συνέχεια εκτυπώστε την πρόταση σε μια γραμμή χρησιμοποιώντας την συνάρτηση print.

‘Ασκηση 3

Αφού πρώτα στην μεταβλητή onoma καταχωρήσετε το μικρό σας όνομα, στην μεταβλητή epitheto το επιθετό σας και στην μεταβλητή age την ηλικία σας, εκτυπώστε στην οθόνη το παρακάτω μήνυμα: Ο Κώσταντίνος Φορτούνης είναι 30 χρονών. Φροντίστε το όνομα, το επίθετο και η ηλικία να αναγράφουν τα δικά σας στοιχεία.