Εισαγωγή & Παραδείγματα JS

Πατήστε το «μολύβι» από το παρακάτω παράθυρο για να δείτε τον κώδικα.