Επανάληψη for

Επανάληψη σε ένα εύρος αριθμών.

Γράψτε ένα πρόγραμμα Python που επαναλαμβάνει την εκτέλεσή του σε ένα εύρος ακεραίων και εκτυπώνει κάθε στοιχείο.

Εκτυπώστε κάθε στοιχείο σε μια λίστα

Γράψτε ένα πρόγραμμα Python που να εκτυπώνει κάθε στοιχείο σε μια δεδομένη λίστα ονομάτων.

Επανάληψη σε μια συμβολοσειρά

Γράψτε ένα πρόγραμμα Python που επαναλαμβάνεται πάνω από μια συμβολοσειρά και εκτυπώνει κάθε χαρακτήρα.

Λάβετε ως είσοδο από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία χρήστη για μια λίστα ονομάτων και εκτυπώστε τα

Γράψτε ένα πρόγραμμα Python που λαμβάνει στοιχεία από τον χρήστη για μια λίστα ονομάτων και εκτυπώνει κάθε όνομα.