Σχόλια, Κονσόλα και Έξοδοι JS

Σημείωση. Ενδέχεται στο βίντεο η επιλογή των στοιχείων html να γίνεται με την εντολή document.getElementById. Η τακτική αυτή δεν είναι λανθασμένη. Προτιμήστε να χρησιμοποιείτε την εντολή document.querySelector για την επιλογή των στοιχείων html καθώς είναι περισσότερο καινούρια και εύχρηστη.Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Βρείτε την εκφώνηση στις διαφάνειες)