Συναρτήσεις (functions)

Ασκήσεις

Άσκηση 2

Χρησιμοποιήστε την έτοιμη JS συνάρτηση prompt για να πάρετε το όνομα του χρήστη. Στη συνέχεια αλλάξτε τη συνάρτηση displayMessage ώστε όταν καλείται να εμφανίζει το μήνυμα: Ευχαριστώ όνομα. Παράδειγμα: Ευχαριστώ Μαρία.

Άσκηση 3

Γράψτε ένα πρόγραμμα JS που θα δέχεται από μία φόρμα 2 τιμές από τον χρήστη και θα υπολογίζει και εμφανίζει με κατάλληλα κουμπιά το γινόμενο ή το πηλίκο τους.

Περισσότερα για τις συναρτήσεις…

Άσκηση 4

Αρχικά τρέξτε το πρόγραμμα και ρίξτε μία καλή ματιά στον κώδικα. Στη συνέχεια ρυθμίστε ώστε η συνάρτηση να καλείται με το διπλό κλικ και όχι με απλό κλικ.