Εκτέλεση Κώδικα Υπό Προϋποθέσεις JS

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Να μετατρέψετε την παρακάτω σειρά από if σε μορφή elseif

Θα βρείτε τη λύση στο παραπάνω βίντεο

Άσκηση 2

Να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή ? και να αποδώσετε στην μεταβλητή accessAllowed την τιμή true αν η ηλικία που θα δώσει ο χρήστης μέσα από την εντολή prompt είναι μεγαλύτερη από 13 και false σε αντίθετη περίπτωση.

Θα βρείτε τη λύση στο παραπάνω βίντεο

Άσκηση 3