Αντικείμενα JS

Ασκήσεις

Άσκηση 01

Άσκηση 02

Άσκηση 03

Στον παρακάτω παράθυρο, προσθέστε κώδικα έτσι ώστε με το πάτημα του κουμπιού ΟΚ να εκτελείται η συνάρτηση createObject η οποία θα δημιουργεί το αντικείμενο car. Να θέσετε ως ιδιότητες τα παρακάτω στοιχεία: μάρκα, μοντέλο, κυβισμός, άλογα καιι αν είναι μεταχειρισμένο (Τιμή boolean). Να δημιουργήσετε και μέθοδο που θα εμφανίζει τη μάρκα, το μοντέλο και τα άλογα σε μία γραμμή. Τέλος να καλέσετε τη μέθοδο ώστε να εμφανίζει το αποτέλεσμά της στη παράγραφο με id = demo.