Ας εξασκηθούμε λίγο JS

Άσκηση 1

Στην παρακάτω άσκηση ο χρήστης επιλέγει από ένα select box τα αγαπημένα του είδη μουσικής και με το πάτημα του κουμπιού επιστρέφεται η πληροφορία που περιέχει τον αριθμό των επιλογών.

Η άσκηση αυτή είναι απαιτητική και πιθανότατα θα χρειαστεί να ρίξετε μία ματιά στη λύση πριν και ίσως κατά την διάρκεια της λύσης της. Να μη διαστάσετε να το κάνετε αυτό. Ρίξτε μία ματιά στη λύση καθώς περιέχει ορισμένα θέματα που δεν αναλύσαμε αρκετά στα προηγούμενα μαθήματα. Στη συνέχεια ανοίξτε τον VS Code και προσπαθήστε να τη λύσετε μόνοι σας.

Αφιερώστε αρκετό χρόνο σε αυτή την άσκηση.

Στη γραμμή 47 του παραπάνω παραδείγματος χρησιμοποιούμε πλάγια εισαγωγικά ή αλλιώς: template literals. Τα template literals είναι πολύ χρήσιμα στον προγραμματιστή, καθώς, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν τον συνδιασμό μεταβλητών και εκφράσεων σε ένα string με αυτήν τη συνταξη ${…}. Αναζητήστε τώρα περισσότερες πληροφορίες για τα template literals στο διαδίκτυο και εντάξτε αυτό το χαρακτηριστικό άμεσα στο οπλοστάσιο σας για τη λύση προβλημάτων με JS

Άσκηση 2

Το παρακάτω παιχνίδι έχει δημιουργηθεί με JavaScript. Δημιουργήσε ακριβές αντίγραφό του. Ανοίξτε τον VS Code και ξεκινήστε! Μπορείτε να τα καταφέρετε!
Άσκηση 3

Ανοίξτε τον VS Code και προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα ακριβές αντίγραφο της πιο κάτω ιστοσελίδας


Άσκηση 4

Στην παρακάτω ιστοσελίδα ο χρήστης εισάγει 3 αριθμούς και με το πάτημα του κουμπιού «Ταξινόμησε», οι αριθμοί αυτοί ταξινομούνται από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Δημιουργήστε ακριβές αντίγραφο αυτής της ιστοσελίδας.


Άσκηση 5

Η παρακάτω ιστοσελίδα περιέχει φόρμα που δέχεται 2 αριθμούς και την επιλογή της πράξης και επιστρέφει το αποτέλεσμα. Δημιουργήστε ακριβές αντίγραφο της ιστοσελίδας αυτής.