Βρόχος While JS


Ασκήσεις

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Στο πιο κάτω σενάριο, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ένα κείμενο και ένα γράμμα σε 2 διαφορετικά πλαίσια κειμένου. Με το πάτημα του κουμπιού, θα πρέπει να εμφανίζεται πόσες φορές υπάρχει το γράμμα μέσα στο κείμενο. Κάντε τις αλλαγές που προτείνουν τα σχόλια ώστε να πετύχετε ακριβώς αυτό.