Επίπεδο 1 Εισαγωγικό Επίπεδο.

Αυτό είναι το εισαγωγικό επίπεδο.

Όλοι οι χρήστες μπαίνουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν το αφήνουν όλοι οι χρήστες για το επόμενο!

Δοκιμάστε το καλύτερό σας και κερδίστε όλους τους διαθέσιμους πόντους.

Μπορείτε να κερδίσετε πόντους με τους εξής τρόπους:

Ολοκληρώνοντας μία υποενότητα (2 πόντους)
Ολοκληρώνοντας μία ενότητα (10 πόντους)
Περνώντας ένα κουίζ (5 πόντους)
Ολοκληρώνοτας ένα μάθημα (100 πόντους)
Ανεβαίνοντας επίπεδα λαμβάνετε 20 πόντους για κάθε επίπεδο

Καλή διασκέδαση!