Σελίδα Εξάσκησης – Ενότητα 5

Ασκήσεις στην Ενότητα 5

Προγραμματισμός Χελώνας
Άσκηση 1

Χρησιμοποιήστε το άρθρωμα χελώνας για να ζωγραφίσετε ένα τετράγωνο πλευράς 120 με διαφορετικό χρώμα η κάθε πλευρά.

Άσκηση 2

Χρησιμοποιήστε το άρθρωμα χελώνας για να δημιουργήσετε ένα παράθυρο 350Χ350 px με χρώμα παρασκηνίου πράσινο. Στην συνέχεια χρησιμοποιήστε την χελώνα της Python για να ζωγραφίσετε ένα περίγραμμα στα όρια του παραθύρου πάχους 4.

 

Άσκηση 3

Αφού πρώτα πληροφορηθείτε τον συνολικό αριθμό παιδιών μια σχολικής τάξης και ξεχωριστά τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών, να υπολογίσετε και να εμφανίσετε στην οθόνη το ποσοστό % των αγορίων και των κοριτσίων στην ίδια τάξη.

Άσκηση 4

Θεωρώντας ότι ο κάθε μήνας έχει 30 ημέρες, να γίνει ένα python πρόγραμμα ο οποίος θα διαβάζει ένα σύνολο από χρόνια και θα επιστρέφει τις αντίστοιχες ημέρες.

Άσκηση 5

Η μισθοδοσία της εταιρείας "CoyoteLearner STEM Academy" πραγματοποιείται με χαρτονομήσματα των 50€, 20€, 5€ και με κέρματων των 1€. Να γράψετε πρόγραμμα Python που θα διαβάζει το ποσο μισθοδοσίας ενός εργαζομένου και θα εκτυπώνει πόσα χαρτονομίσματα από κάθε κατηγορία απαιτούνται.

Άσκηση 6

Σύμφωνα με νέα φορολογική νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με φόρο 23% επί των ετήσιων μεικτών κερδών. Να αναπτύξετε πρόγραμμα Python που θα διαβάζει τα έσοδα και τα έξοδα μιας εταιρείας και θα εκτυπώνει τα καθαρά κέρδη και το ποσό του φόρου.

Άσκηση 7

Το ημερομίσθιο ενός εργαζομένου είναι 35€, το οποίο επιβαρύνεται με ποσοστό κρατήσεων 11% για ασφάλεια υγείας και 8,5% για φόρο. Να αναπτύξετε πρόγραμμα python που διαβάζει το όνομα ενός εργαζομένου και τις ημέρες απασχόλησης του και εμφανίζει τις καθαρές αποδοχές του.

Οι ασκήσεις με την βιβλιοθήκη turtle (χελώνα) ΔΕΝ μπορούν να εκτελεστούν στα παρακάτω παράθυρα κώδικα.

Αν έχετε εγκαταστήσει την python στον υπολογιστή σας δοκιμάστε τον κώδικα στον συντάκτη (editor) IDLE