Ασκήσεις Υπολογισμοί και Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Across

  • 2. tesitng four
  • 3. testing two
  • 5. testing one

Down

  • 4. testing five

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Πριν λύσω την άσκηση..

Το θυμάμαι ή το μαθαίνω! Το τετράγωνο ενός αριθμού αποτελείται από τον αριθμό που πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του. Για παράδειγμα, αν υπολογίζουμε το τετράγωνο ενός αριθμού όπως το 5, τότε αντί να πολλαπλασιάσουμε το 5 με τον εαυτό του χρησιμοποιώντας την πράξη 5 x 5, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο “²” και να γράψουμε το αποτέλεσμα ως 5². Πιο συγκεκριμένα, το τετράγωνο του αριθμού 5 είναι 5² = 5 x 5 = 25, ενώ το τετράγωνο του 4 ( 4²  ) είναι το 16 και του 3 ( 3²) είναι το 9.

Το θυμάμαι ή το μαθαίνω! Η τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού αποτελεί τον αριθμό που, όταν τετραγωνίσουμε αυτόν τον αριθμό, προκύπτει ο αρχικός αριθμός. Για παράδειγμα, η τετραγωνική ρίζα του αριθμού 25 είναι 5, επειδή 5² = 25. Αντίστοιχα η τετραγωνική ρίζα του 16 είναι το 4 και του 9 το 3.
 

Το πυθαγόρειο θεώρημα λέει ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας (η μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου) είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του τριγώνου.

Μπορούμε να το γράψουμε και με τύπους: αν η υποτείνουσα έχει μήκος c και οι καθέτοι έχουν μήκη a και b αντίστοιχα, τότε ισχύει ότι:

c² = a² + b² 
 
 
 

Εκφώνηση Άσκησης

Ας χρησιμοποιήσουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα για να υπολογίσουμε το μήκος της υποτείνουσας ενός ορθογώνιου τριγώνου

Συμπληρώστε τον κώδικα ώστε να εμφανίζει στην οθόνη το μήκος της υποτείνουσας

 

Άσκηση 2

Γράψτε ένα πρόγραμμα στην Python για να βρείτε και να εμφανίσετε το εβδαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου (μήκος x ύψος y). Ρωτήστε το ύψος και το μήκος τον χρήστη από το πληκτρολόγιο με την συνάρτηση “Input”.

 

Άσκηση 3

Γράψτε ένα πρόγραμμα που ζητά από το χρήστη το όνομα και την ηλικία του, μετατρέπει την ηλικία τους σε ημέρες και εκτυπώνει ένα κατάλληλο μήνυμα, π.χ.

John, you are 11344 days old

 
 
Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες ασκήσεις ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο..