Ασκήσεις Συναρτήσεις & Περιγραφή Αλγορίθμων

Across

  • 2. tesitng four
  • 3. testing two
  • 5. testing one

Down

  • 4. testing five

 

 

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Γράψτε μια συνάρτηση που δέχεται ως είσοδο 2 αριθμούς και τους αθροίζει. Ρυθμίστε ώστε η συνάρτηση σας να εκτυπώνει μια πρόταση που θα περιλαμβάνει τους 2 αριθμούς και το αποτέλεσμα.

Καλέστε την συνάρτηση με τουλάχιστον 3 διαφορετικά σετ ορισμάτων.

Άσκηση 2

Μελετήστε το παρακάτω πρόγραμμα Python. Προσπαθήστε να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύει αυτό το πρόγραμμα.

Άσκηση 3

Δεχτείτε δύο τιμές ακεραίων από τον χρήστη. Στην συνέχεια, γράψτε μια συνάρτηση Python για να ελέγξετε εάν ο ένας αριθμός διαιρείται με τον άλλο αριθμό. Εκτυπώστε το κατάλληλο μήνυμα.

 

Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες ασκήσεις ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο..