Απλά Παιχνίδια στην Python

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 – ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

Το παιχνίδι είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι, όπου ο χρήστης(παίκτης) καλείται να μαντέψει έναν αριθμό από το 1 έως το 99. Κερδίζει ο παίκτης που θα το μαντέψει πιο γρήγορα. Παίξτε το παιχνίδι και στην συνέχεια μελετήστε τον κώδικα. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε αυτό το παιχνίδι μόνοι σας; Κάντε μια προσπάθεια..

 

Όπως συζητήσαμε ξανά στον προγραμματισμό Χελώνας, η Python εκτός από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλες συναρτήσεις που βρίσκονται σε ξεχωριστά προγράμματα python. Θυμηθείτε πως τα προγράμματα αυτά ονομάζονται αρθρώματα. Ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συναρτήσεις των αρθρωμάτων αφού πρώτα κάνει import το άρθρωμα στον κώδικά του.

Στην γραμμή 1 του παραπάνω προγράμματος γίνεται εισαγωγή (import) του αρθρώματος random έτσι ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να καλεί την συνάρτηση random.randint(). Αυτή η συνάρτηση επιλέγει έναν τυχαίο αριθμό το οποίο καλείται ο χρήστης (παίκτης) να μαντέψει.

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2- ΚΡΕΜΑΛΑ

Ο χρήστης (παίκτης) πρέπει να βρει την κρυμμένη λέξη.

Αρχικά παίξτε το παιχνίδι. Στην συνέχεια μελετήστε τον κώδικα. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε αυτό το παιχνίδι μόνοι σας; Κάντε μια προσπάθεια..