Ασκήσεις Python και Προγραμματισμός Χελώνας

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε από αυτήν την ενότητα, σχεδιάστε το παρακάτω σπίτι.

Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες ασκήσεις ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο..