Δομή Επιλογής

Τρέξτε το παρακάτω πρόγραμμα. Προσπαθήστε να καταλάβετε πώς δουλεύει η πολλαπλή επιλογή.