Η Δομή Μιας Σελίδας HTML

Άσκηση

Αλλάξτε τον τίτλο της παρακάτω ιστοσελίδας σε: Αγαπημένα Αθλήματα

Ως επικεφαλίδα ένα γράξτε το κείμενο: Το αγαπημένο μου άθλημα.

Επάνω και κάτω από την επικεφαλίδα βάλτε οριζόντιες γραμμές.

Στη συνέχεια αφήστε μία κενή γραμμή .

Ως κείμενο παραγράφου, γράψτε το όνομα του αγαπημένου σας αθλήματος.

Αν το έγγραφο διαθέτει επιπλέον κενές γραμμές ή οριζόντιες γραμμές να τις σβήσετε.