"> ");

Ioannis Dourvas

Author Image

Education

Notable awards

Profile

Courses

1
Front End Web Development Basics
Expires After: 2 months

Στο μάθημα θα βρείτε:

✔ Δεκάδες βίντεο τύπου video tutorial που εμπεριέχουν κινούμενα σχέδια

✔ Συνοπτική παρουσίαση των απαραίτητων εντολών που περιέχουν ότι τα βίντεο και ακόμη περισσότερες πληροφοριές μέσα από διαφάνειες

✔ Inbrowser παράθυρα HTML για πρακτική εξάσκηση online εντός του περιβάλλοντος του μαθήματος

✔ Δεκάδες ασκήσεις με λύσεις

✔ Διαδραστικές ασκήσεις με αυτόματη λύση σε κάθε ενότητα

✔ Quizzes

✔ Projects

✔ Πλήρης υποστήριξη 1-1 για εκπαιδευτικά και τεχνικά θέματα

✔ Πιστοποιητικό παρακολούθησης (Certificate of Completion) για όλους του εκπαιδευόμενους που τελειώνουν το μάθημα

2
Δημιουργώ & Προγραμματίζω με το Scratch Jr
Expires After: Does not Expire

Το μάθημα είναι ακόμη υπό ανάπτυξη. Ενότητες προστίθονται συνεχώς.

 

Το ScratchJr είναι μια εισαγωγική γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει στα μικρά παιδιά (ηλικίας 5 ετών και άνω) να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια. Τα παιδιά συνδυάζουν γραφικά μπλοκ εντολών για να κάνουν τους χαρακτήρες να κινούνται, να πηδούν, να χορεύουν και να τραγουδούν. Μπορούν να τροποποιήσουν χαρακτήρες στο πρόγραμμα επεξεργασίας χρωμάτων, να προσθέσουν τις δικές τους φωνές και ήχους, ακόμη και να εισαγάγουν φωτογραφίες τους – και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα μπλοκ προγραμματισμού για να κάνουν τους χαρακτήρες τους να ζωντανεύουν.

Το ScratchJr εμπνεύστηκε από τη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού Scratch (http://scratch.mit.edu), που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια νέους (ηλικίας 8 ετών και άνω) σε όλο τον κόσμο. Κατά τη δημιουργία του ScratchJr, επανασχεδιάστηκε η γλώσσα διεπαφής και προγραμματισμού για να κατασταθεί αναπτυξιακά κατάλληλη για μικρότερα παιδιά.

Καθώς τα μικρά παιδιά προγραμματίζουν με το ScratchJr, μαθαίνουν πώς να δημιουργούν και να εκφράζονται με τον υπολογιστή, όχι μόνο για να αλληλεπιδρούν με αυτόν. Στη διαδικασία αυτή, τα παιδιά μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα και να σχεδιάζουν έργα (projects), καθώς και να αναπτύσσουν δεξιότητες αλληλουχίας που είναι θεμελιώδεις για αργότερα ακαδημαϊκή επιτυχία. Χρησιμοποιούν επίσης τα μαθηματικά και τη γλώσσα σε ένα ουσιαστικό και παρακινητικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αριθμητικής και του γραμματισμού της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Με το ScratchJr, τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο να προγραμματίσουν, αλλά προγραμματίζουν για να μάθουν.

 

 

3
Programming and Creating Games (Robotics Edition)
Expires After: 6 months

With the increased use of computers in all areas of life, there is a growing interest in learning about the fundamentals of computing, including the ability to use computational thinking and coding to create computer programs.

These are a series of video lessons, accompanied by quizzes, exercises, solutions, educational games, documents, and presentations.

A special feature of the videos contained in these educational resources is that they are short cartoon films where each hero has a unique and very humorous character.

The main purpose of the e-course is to cultivate the students’ computational thinking and develop their synthetic and analytical skills.

This is achieved through the teaching of highly modern educational modules such as the creation of computer games and the programming of educational robots.

More specifically, in this online course you will find educational resources for M.I.T Scratch 3.0 software and video game creation. In fact, with the help of animations, students will build the electronic game: Banana hunt.

You will also find resources for the Edison educational robot, and its EdScratch training software, as well as for the micro: bit microcontroller, which can be programmed with M.I.T Scratch.

This e-course can be used by classroom teachers and by students themselves.

Funny and Gamified Resources

This e-course is intended for students from 9 years old. It can be used by a teacher inside a classroom in a blended learning educational program or by a student him or herself with a guardian’s help.

Includes, among other tools, short funny cartoon – style video clips, quizzes, exercises, solutions of exercises, educational games, projects, accompanying documents and presentations.

A special feature of the videos contained in these educational resources is that they are short cartoon films where each hero has a very unique and humorous personality.

Includes Robotics

The educational resources you will find in this e-course also include educational robotics activities as Edison Robot can be programmed with EdScratch. This means that the student sees his/her code come to life, which helps him/her in particular to achieve the educational goals of each unit.
The latest addition is the integration of activities about the Micro:bit microcontroller, which can be connected with MIT Scratch.

Main Features

 • Ages addressed: 9 – 15 years
 • Access: Annual
 • Programming Languages: Scratch 3, EdScratch
 • Instructor book.
 • Exercises / Solutions
 • Quizzes
 • Crossword and “Who wants to be a millionaire” games.
 • Presentation files.
 • Edison Robot is used.
 • Micro: bit is used.
 • School Edition for controlled access of students from home is available.
 • Certificate of Attendance from the Coyotelearner STEM Academy for the students of the School Edition.

A video tour inside the course


Curriculum

A curriculum of 50 teaching hours is proposed. A teachers’ book is available containing lesson plans, tips, additional resources, and exercise solutions. Follow the link in the image below to view the teachers’ book:

Certification

Upon completion of the course, the student will be awarded the Coyotelearner’s STEM Academy Certificate of Completion.

4
Δημιουργώ Παιχνίδια Προγραμματίζοντας (Robotics Edition)
Expires After: 3 months

M.I.T Scratch 3.0 ή Μ.Ι.Τ Scratch 2.0 μαζί με Εκπαιδευτική Ρομποτική με το Edison Robot

 

Πρόκειται για μια σειρά απο βιντεομαθήματα, που συνοδεύονται από ερωτηματολόγια, ασκήσεις, λύσεις των ασκήσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, συνοδευτικά έγγραφα και παρουσιάσεις.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βίντεο που εμπεριέχονται σε αυτές τις εκπαιδευτικές πηγές είναι πως πρόκειται για μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων όπου ο κάθε ήρωας διαθέτει ιδιαίτερη προσωπικότητα και πολύ χιούμορ.

Κύριος σκοπός του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι η καλλιέργια της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών και η ανάπτυξη της συνθετικής και αναλυτικής τους ικανότητας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την διδασκαλία ιδιαίτερα μοντέρνων εκπαιδευτικών ενοτήτων όπως η δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών ρομπότ.

Ποιο συγκεκριμένα, σε αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα θα βρείτε εκπαιδευτικές πηγές για το λογισμικό M.I.T Scrach 3.0 & 2.4 καθώς και για το εκπαιδευτικό ρομπότ Edison, και το εκπαιδευτικό του λογισμικό EdScratch.

Αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο υλικό και από το σπίτι τους.

 

[s3mm type=”video” s3bucket=”coyotelearner” s3region=”eu-central-1″ files=”scratch3 GR/Video promotion for robotics.mp4″ splash=”http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2019/05/Course-Image.jpg” /]

 

Κυριότερα Χαρακτηριστικά

Εκπαιδευτική Ενότητα: Προγραμματισμός Η/Υ και Εκπαιδευτική Ρομποτική

Ηλικίες που απευθύνεται: 10 – 15 ετών

Έκδοση για Σχολεία: Ναι

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μαθήματος: Ναι

Βιβλίο εκπαιδευτή: Ναι

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Βιβλίο Εκπαιδευτή

 

 

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το ηλεκτρονικό παιχνίδι: “Το κυνήγι της μπανάνας”


Banana hunt

5
Internet – A simple Introduction
Expires After: 2 months

Nowadays the Internet plays a leading role in the lives of most people. The apparent ease of use often creates the illusion that people know it well. But is that the case? This course hopes to create a new, more user-friendly look for the Internet.

 

The Internet has now taken an important place in everyone’s lives, and the apparent ease of use has helped greatly with this. Using the Internet is really easy. But is it really? Does it really help make our lives easier or harder?

The Internet is a “tool”. Like all the tools we need to know how to use it properly.

This course contains the following, very important, modules relating to the Internet.

– What is the Internet?

– Searching for Information on the Internet.

– Which Websites Can We Trust?

– Secure Websites – Online Transactions.

– Risks to our Computer.

The course will be presented by Jason. Have fun!

Learning Subject: Internet

Ages addressed: for students, parents and grandparents.

Certificate of Completion: Yes

 

6
Το Διαδίκτυο Απλά & με Ασφάλεια
Expires After: 3 months

Το διαδίκτυο έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζωές των περισσότερων ανθρώπων. Η φαινομενική ευκολία στην χρήση του πολλές φορές δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το γνωρίζουν καλά. Είναι όμως έτσι; Αυτή η σειρά μαθημάτων ελπίζει να δημιουργήσει μια καινούρια οπτική για το διαδίκτυο, μια οπτική περισσότερο ασφαλή για τον χρήστη.Το διαδίκτυο έχει πλέον λάβει σημαντική θέση στη ζωή όλων μας. Η ευκολία στην χρήση του έχει βοηθήσει αρκετά σε αυτό. Η χρήση του διαδικτύου όντως είναι εύκολη. Γίνεται όμως σωστά; Βοηθάει πραγματικά τη ζωή μας να γίνει ευκολότερη ή τη δυσκολεύει τελικά;

Το διαδίκτυο είναι ένα “εργαλείο”. Όπως όλα τα εργαλεία πρέπει να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά.

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τα παρακάτω, πολύ σημαντικά, θέματα του διαδικτύου.

– Τι Είναι το Διαδίκτυο.

– Η Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

– Ποιους Δικτυακούς Τόπους Μπορούμε να εμπιστευτούμε;

– Ασφαλείς Διαδικτυακοί Τόποι – Διαδικτυακές Συναλλαγές.

– Κίνδυνοι για τον Υπολογιστή μας.

Παρουσιάζει ο Ιάσονας.

Σας εύχομαι καλό μάθημα!7
Δημιουργώ Παιχνίδια Προγραμματίζοντας
Expires After: 3 months

 

Πρόκειται για μια σειρά απο βιντεομαθήματα, που συνοδεύονται από ερωτηματολόγια, ασκήσεις, λύσεις των ασκήσεων, συνοδευτικά έγγραφα και παρουσιάσεις. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, διαποτισμένα με χιούμορ και πολύ μουσική, σε μορφή κινουμένων σχεδίων, στο αντικείμενο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών παιχνιδιών με το λογισμικό Scratch.

Παρακάτω θα συναντήσετε αρκετές ενότητες που στο σύνολο τους απαρτίζουν το μάθημα “Δημιουργώ παιχνίδια προγραμματίζοντας”.

Οι ενότητες 1 έως 4 είναι εισαγωγικές. Μιλάνε για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την εφαρμογή του Scratch γενικότερα.

Οι ενότητες 5 – 10 αναφέρονται σε βασικές προγραμματιστικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε για να μπορείτε να δημιουργήσετε παιχνίδια.

Οι ενότητες 11 – 19 σας καθοδηγούν βήμα προς βήμα για να δημιουργήσετε το παιχνίδι “Το κυνήγι της μπανάνας”.

Οι ενότητες 20 – 25 σας καθοδηγούν για να φτιάξετε το παιχνίδι “πιάσε το κόκκαλο”.

 

 

 

 

Κυριότερα Χαρακτηριστικά

Εκπαιδευτική Ενότητα: Προγραμματισμός Η/Υ

Ηλικίες που απευθύνεται: 9 – 15 ετών

Έκδοση για Σχολεία: Ναι

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μαθήματος: Ναι

Βιβλίο εκπαιδευτή: Ναι

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Βιβλίο Εκπαιδευτή

 

 


“Υπάρχουν μαθητές που περιμένουν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά παιχνίδια με εντυπωσιακά γραφικά και πολύπλοκες κινήσεις χαρακτήρων και χαρακτήρες. Είμαι σίγουρος πως κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν. Πρέπει όμως πρώτα να ξεκινήσουν από τα απλά παιχνίδια, σαν αυτά που προτείνει αυτό το μάθημα. Θα πάρουν ισχυρές βάσεις ώστε στο μέλλον να καταφέρουν να δημιουργούν πολλά περισσότερα!”


Banana hunt

Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να δημιουργείτε απλά ηλεκτρονικά παιχνίδια με την εφαρμογή του Scratch. Για να καταφέρετε ακριβώς αυτό φροντίστε:

Να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Να παρακολουθήσετε όλα τα βίντεο περισσότερες από μια φορές. Δεν είναι δυνατόν με την παρακολούθηση μιας φοράς ενός ολιγόλεπτου βίντεο να κατακτήσετε την ύλη που απαιτείται.

Από το μάθημα 2 και έπειτα να έχετε πάντα ανοιχτή σε ένα παράθυρο του υπολογιστή σας την εφαρμογή του Scratch (στο μάθημα 2 δίνονται αναλυτικές οδηγίες που θα το βρείτε). Επιβάλλεται να σταματάτε (παγώνετε) το βίντεο συχνά και να δοκιμάζετε τις προτάσεις του εκπαιδευτή.


Grab the bone

&nbsp

8
InPython Course
Expires After: 6 months

Πρόκειται για μια σειρά απο εκπαιδευτικές πηγές με αντικείμενο την εισαγωγή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Περιλαμβανονται, μεταξύ άλλων, σύντομα αστεία βίντεο, ερωτηματολόγια (Quizzes), ασκήσεις, λύσεις των ασκήσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, συνοδευτικά έγγραφα και παρουσιάσεις.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βίντεο που εμπεριέχονται σε αυτές τις εκπαιδευτικές πηγές είναι πως πρόκειται για μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων όπου ο κάθε ήρωας διαθέτει ιδιαίτερη προσωπικότητα και πολύ χιούμορ.

Κύριος σκοπός του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι η καλλιέργια της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών και η ανάπτυξη της συνθετικής και αναλυτικής τους ικανότητας.

Οι εκπαιδευτικές πηγές που θα βρείτε σε αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα εμπεριέχουν και ασκήσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής καθώς το Edison Robot προγραμματίζεται KAI με Python. Αυτό σημαίνει πως ο μαθητής βλέπει τον κώδικά του να ζωντανεύει μπροστά του, γεγονός που τον βοηθά ιδιαίτερα να κατακτήσει τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε ενότητας.

 

[s3mm type=”video” s3bucket=”coyotelearner” s3region=”eu-central-1″ files=”PythonGR/video finalgr.mp4″ splash=”http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/08/python-gas.jpg” /]

 

Κυριότερα Χαρακτηριστικά

Εκπαιδευτική Ενότητα: Προγραμματισμός Η/Υ και Εκπαιδευτική Ρομποτική

Ηλικίες που απευθύνεται: 12+ ετών

Έκδοση για Σχολεία: Ναι

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μαθήματος: Ναι

Βιβλίο εκπαιδευτή: Ναι

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Βιβλίο Εκπαιδευτή

 

Εισαγωγή Στην Γλώσσα Προγραμματισμού Python.

Θα πάρετε βοήθεια από κινούμενα σχέδια και ρομπότ!

 

Τα εκπαιδευτικά βίντεο που εμπεριέχονται είναι ιδιαίτερα ευχάριστα διαποτισμένα με χιούμορ και πολύ μουσική.

Το αστέρι των Βίντεο είναι ο Stevie. Ένα κινούμενο σχέδιο με ιδιαίτερη προσωπικότητα.

Με την βοήθεια των μαθητών του, ο Stevie θα σας καθοδηγήσει στον μαγικό κόσμο του προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – προσπαθώντας να “δαμάσει” την Python.

Στην σειρά των βίντεο η Python είναι ένα φίδι που στην πραγματικότητα αναπαριστάνει την ομώνυμη γλώσσα προγραμματισμού.

9
In Python Course
Expires After: 6 months

 

 

This is about a series of cartoon-style funny video clips, accompanied by quizzes, exercises, solutions, presentations, crosswords, hangman games, millionaire games, in-browser python windows, and more..

A special feature of the videos contained in these educational sources is that they are short cartoon movies where each hero has a special personality and a lot of humor.

The main goal of the course is to cultivate students’ computational thinking and develop their synthetic and analytical capabilities.

The educational resources you will find in this online lesson include robotics exercises as Edison Robot can be programmed with Python.

This means that the student sees his code coming alive in front of him, which helps him particularly to master the educational goals of each unit.

 

 

Python e-course video tour:

[s3mm type=”video” s3bucket=”coyotelearner” s3region=”eu-central-1″ files=”PythonEN/python course tour 3.mp4″ splash=”http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/12/introvideo.jpg” /]

 

 

Main Features

Learning Subject: Computer programming (coding), robotics

Ages addressed: 12+

Certificate of Completion: Yes

Teacher’s Guide availability: Yes

It includes Robotics theory and exercises for Edison Robot.

School Edition: Yes

Educational Tools

 

 

 

 

Introduction to Python Programming language.

Get Help from Cartoons and Robots!

Python for Kids

 

[s3mm type=”video” s3bucket=”coyotelearner” s3region=”eu-central-1″ files=”PythonEN/video final.mp4″ splash=”http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/12/introvideo.jpg” skin=”default” /]

 

The “InPython Course” contains several resources regarding the Python Programming language. It can be said that this is an interactive modern book that gets better every day. This is because CoyoteLearner Educational team constantly refreshes and improves it. It can be used by a student himself or herself, by a teacher inside a class, or by a parent, to assist the learning process of his or her child.

 

Resources  are especially enjoyable, permeated with humor and a lot of music. The star of the videos is Stevie.

He is a cartoon character with a special personality. With his student’s assistance, Stevie will guide you through the magical world of computer programming by trying to tame PYTHON, which is a snake that is actually a homogeneous programming language.

 

10
Programming and Creating Games
Expires After: 6 months

M.I.T Scratch 3 Resourses

This is about a series of video lessons, accompanied by questionnaires, educational games, exercises and its solutions. They are especially enjoyable, permeated with humor and a lot of music.

The star of the videos is Stevie. He is a cartoon character with a special personality. With his students assistance, Stevie will guide you through the magical world of computer programming by building electronic games using the M.I.T Scratch application.

In this course, you will come across several modules that make up the course ‘Programming and Creating Games’.

Lessons 1 to 4 are introductory. They talk about electronic games and their original design. In those units, you will also find enough general information about the Scratch application.

Lessons 5–10 refer to basic programming concepts you need to know to be able to create games.

Lessons 11–19 guide you step by step to creating the game ‘The Banana’s Hunt.’

Lessons 20–25 guide you to make the game ‘Grab the bone.’Main Features

Learning Subject: Computer programming (coding)

Ages addressed: 8 – 16 years old

Certificate of Completion: Yes

Teacher’s Guide availability: Yes

School Edition: Yes
Educational Tools
The “Creating and Programming Games” e-course follows a spirited approach to learning as it first introduces important programming concepts, then repeats them through their use until the students use the principles naturally.

“There are students waiting to create electronic games with impressive 3D graphics and complex character moves. I am sure that, one day, they will manage to do so. But they must first start from the simple games, like those that this course suggests. They will lay strong foundations so they can do much more in the future!”


Banana hunt
 
 • Attend all lessons from start to finish.
 • Watch all videos more than once. It is not possible to conquer all the required Knowledge by watching a video of a few minutes only once.
 • From lesson 2 onwards, always have the Scratch application open in your computer’s window. You must stop (freeze) the video frequently and test the instructor’s suggestions.
 • In any case, do not hesitate to ask if you have any questions. You can do this by creating a post in the forum area that you will find on this web platform (You have to be logged in).

Grab the bone

11
How to Use – Course for Teachers
Expires After: Does not Expire

Πρόκειται για ένα μάθημα που απευθύνεται σε εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορούν να εγγράφουν και να διαχειρίζονται τους μαθητές τους στην πλατφόρμα της Coyotelearner.

 

 

 

12
How to Use – Course for Teachers
Expires After: Does not Expire

This is a course that adresses to Coyoteleanrner Teachers that are able to enroll and manage students in Coyotelearner platform.

 

 

 

13
How to Use – Course for Students
Expires After: Does not Expire

This is a course that adresses to Coyotelearner Students. Please sign up for this course in order to be able to use coyotelearner school platform without any problems

 

NOT READY YET