"> ");
100%

Δοκιμασία 4 – Ας επινοήσουμε μια ποντικοπαγίδα!

Δοκιμασία 4 – Ας επινοήσουμε μια ποντικοπαγίδα!

 

[pdfviewer width="100%" height="1200px" beta="true/false"]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/08/1-EdChallenge-invent-mousetrap.pdf[/pdfviewer]

 

Δοκιμασία 4 – Ας επινοήσουμε μια ποντικοπαγίδα! – CoyoteLearner "> ");
100%

EdChallenge 4 – Invent a mousetrap

EdChallenge 4 – Invent a mousetrap

 

[pdfviewer width="100%" height="1200px" beta="true/false"]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/05/EdChallenge-invent-mousetrap_EN.pdf[/pdfviewer]