"> ");
100%

Βαθμονόμηση ανίχνευσης εμποδίων

Lesson Progress

Βαθμονόμηση ανίχνευσης εμποδίων

 

[pdfviewer width="100%" height="1200px" beta="true/false"]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/08/1-Obstacle-calibration_GR.pdf[/pdfviewer]

 

Βαθμονόμηση ανίχνευσης εμποδίων – CoyoteLearner "> ");
100%

Project Train – Calibrate Obstacle Detection

Lesson Progress

Project Train – Calibrate Obstacle Detection

 

[pdfviewer width="100%" height="1200px" beta="true/false"]http://coyotelearner.co/wp-content/uploads/2018/05/1-Calibrate-obstacle-detection_EN.pdf[/pdfviewer]